CLUB SENIORS DAMES JEUGD INFO MEDISCH EVENEMENTEN  SPORTIEF LINKS SPONSORING AFGELASTINGEN
HOME                    
LIDGELDEN HUISHOUDELIJK REGELEMENT ALCOHOL EN DRUGSBELEID VERVOER TUSSENKOMST ZIEKENFONDS CHARTERS KLEDIJ VACATURES NIEUWS


Vervoer

Naar uitwedstrijden

Wanneer de kalender bekend, is zal bekeken worden voor welke wedstrijden van de interprovinciale jeugd er een bus wordt ingelegd.
De spelers zijn dan ook verplicht gebruik te maken van deze bus (heen en terug). Uitzonderingen moeten steeds aangevraagd worden bij de trainer op de laatste trainingsdag. Ouders kunnen van dit vervoer ook gebruik maken zolang er plaatsen vrij zijn in de bus. De ouders betalen dan 5 euro per persoon. Indien er meer ouders zijn dan plaatsen wordt een beurtrol ingevoerd.

Bij uitwedstrijden wordt het uur van samenkomst meegedeeld door de trainer. Samenkomen voor de uitwedstrijd doe je steeds op parking van Glacio (IJsboerke) (Prijstraat). Plaats je wagen ook altijd op deze parking.

Voor het vervoer van en naar de training kan er afgesproken worden om samen te rijden.

Bij vervoer van en naar de wedstrijd
 * Probeer zoveel mogelijk samen te rijden en dus het aantal wagens te beperken.
*
Zie er op toe dat het niet altijd dezelfde ouders zijn die het vervoer verzorgen.
*
Tijdens het vervoer niet meer personen toelaten in het voertuig dan de verzekering toelaat.
*
Zorg ervoor dat de wettelijke voorschriften gevolgd worden.

Naar training en wedstrijden

Omdat er heel wat jeugdspelers zich per fiets verplaatsen, van en naar de training of wedstrijd, is het belangrijk dat dit gebeurt op een verkeersveilige manier. Wij dringen er dan ook op aandat de fiets steeds volledig in orde is naar de normen van de verkeersveiligheid.
Het dragen van een reflecterende veiligheidsvest draagt ook bij tot de veiligheid van uw kind.